Infostar Grup Iasi
DotNext - program de contabilitate si gestiune

 • este realizat în mediul de programare Visual FoxPro 8.0 si este compatibil cu toate sistemele de operare dezvoltate de Microsoft, incepand cu Windows 98;
 • documentele primare sunt introduse o singura data, datele sunt utilizate complet, iar informatiile obtinute actualizeaza toate modulele, generand formulele contabile aferente tipului de operatiune;
 • inregistrarile sunt preluate automat de la o luna la alta, de la un an la altul, fara a fi necesara inchiderea lunilor din urma;
 • poate fi utilizat atat in varianta monopost, cat si pentru lucrul in retea, folosind tehnologia client – server oferita de Microsoft;
 • este multisocietate, astfel incat pe acelasi calculator poate fi tinuta concomitent evidenta financiar contabila a mai multor societati;
 • profilul de activitate al fiecarei firme poate fi diferit: comert en-gros si en-detail, servicii, productie, institutii bugetare etc.
 • Modulele DotNext:
 • Contabilitate generala - culegere universala note contabile pe jurnale, inchideri automate conturi venituri si cheltuieli, conturi de TVA etc. video .
 • Incasari/plati - registru de casa, jurnal de banca, efecte de incasat/platit, emitere chitante etc. video.
 • Stocuri - evidenta cantitativ-valorica pe gestiuni, descarcarea automata a gestiunilor prin metodele clasice video.
 • Mijloace fixe - inregistrare mijloc fix, bon de miscare mijloc fix, modernizare, reevaluare mijloc fix video.
 • Evidenta bugetara - propuneri, angajamente bugetare, angajamente legale, ordonantari la plata video.


 • Va punem la dispozitie doua variante ale versiunii demonstrative DotNext:


  De asemenea puteti vizualiza explicatiile privind versiunile demonstrative DotNext:


  Salarii

 • este un soft performant, complex,configurabil, adaptabil la cerintele beneficiarilor, realizat si adaptat in permanenta in conformitate cu legislatia muncii in vigoare;
 • poate fi utilizat in regim monopost sau retea, monosocietate sau multisocietate, de catre institutii bugetare, institutii de invatamant, institutii de cult religios, societati comerciale, indiferent de numarul de salariati al acestora;
 • realizeaza gestionarea personalului angajat, oferind informatii de natura profesionala, date personale, informatii pentru intocmirea fiselor fiscale, informatii privind salarizarea si gestiunea contractelor de munca;
 • aplicatia permite configurarea calculului drepturilor si a retinerilor salariale, prin utilizarea unor formule complexe de calcul, aflate la dispozitia utilizatorilor;
 • calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale se face automat;
 • ofera o mare diversitate de rapoarte;
 • realizeaza automatizarea procesului de raportari lunare, pe hartie si suport magnetic;
 • permite lucrul unui salariat in mai multe locuri de munca intr-o luna, cu reflectarea corespunzatoare a cheltuielilor in nota contabila realizata prin program;
 • informatiile referitoare la salarizare pot fi accesate oricand si pentru orice perioada de timp gestionata prin program.
  • Aplicatia de Salarii realizeaza:
   • Gestionarea personalului angajat, oferind informatii de natura profesionala, date personale, informatii necesare intocmirii fiselor fiscale (persoane aflate in intretinere), informatii privind salarizarea si administrarea contractelor de munca (data angajarii, istoricul cartii de munca,vechimea în munca, vechimea în învatamant sau în unitatea angajatoare, tipul de contract, durata contractului, tipul de norma, locul de munca, conditiile de munca, salariul, zilele de concediu de odihna cuvenite si efectuate, banca, contul si numarul de card pentru plata salariilor),etc.
   • Gestionarea datelor pentru întocmirea Registrului general de evidenta a salariatilor si generarea fisierului ce urmeaza a fi transmis la ITM, (în format XML, conform aplicatiei Revisal a ITM).
   • Gestiunea nomenclatoarelor de Functii, Norme speciale (didactice), Categorii, Clase, Grade/trepte profesionale, Studii, Cursuri de formare profesionala, Referinte sectoriale, Surse de finantare
   • Gestiunea nomenclatoarelor privind structura organizatorica a societatii: Departamente (Sectii), Locuri de munca.
   • Gestiunea grilelor de acordare a zilelor de concedii de odihna in functie de vechimea în munca, a sporului de vechime în munca, a sporurilor care se acorda în functie de vechimea în invatamant sau unitatea angajatoare: spor stabilitate (fidelitate), spor stres, a sporurilor pe functii, a sporurilor pe locuri de munca si functii
   • Gestionarea nomenclatorului de parteneri, ce contine codurile pentru Casele de sanatate, pentru beneficiari ai retinerilor salariale, etc
   • Stabilirea sporurilor cuvenite pentru fiecare angajat în parte, în functie de profilul firmei, de contractul colectiv de munca sau de contractele individuale (spor vechime în munca, spor vechime în unitate, spor de fidelitate, spor stabilitate, spor stres – pentru învatamant, indemnizatii conducere,salariu de merit,gradatie de merit,spor conditii deosebite, etc).
   • Permite gestionarea de catre utilizator a unui calendar cu zilele lucratoare si zilele de sarbatori legale
   • Permite configurarea constantelor lunare (numar ore lucratoare/luna,calculate automat conform calendarului, numar mediu de ore din luna, salariul mediu brut, salariul minim pe economie, deducerea personala de baza, etc.
   • Configurarea grilelor de impozitare lunare si anuale
   • Indexarea automata a salariilor, cu posibilitatea simularii a diverse variante de indexare .
   • Configurarea calculului drepturilor salariale, permite utilizarea unor formule complexe de calcul, in cascada, pe mai multe nivele, modificabile de catre utilizatori
   • Configurarea calculului retinerilor salariale, a formarii bazelor de calcul pentru contributiile obligatorii ale salariatului precum si a procentelor, este de asemenea la indemana utilizatorului.
   • Gestionarea retinerilor interioare sau exterioare ale salariatilor (CAR, garantii materiale cu posibilitatea repartizarii dobanzii asupra salariatilor garanti, rate, chirii, popriri, sindicat, pensii facultative etc).
   • Gestionarea suspendarilor, cu calculul automat al zilelor pentru contributia la somaj a salariatului
   • Calcularea automata a sumelor cuvenite pentru orele lucrate in regim normal si suplimentar de lucru, a sporurilor si retinerilor cu afisarea imediata pe ecran a restului de plata, în timpul culegerii/modificarii pontajului.
   • Calculul automat pentru concedii de odihna, calculul primelor de vacanta;
   • Calculul automat pentru concedii medicale, cu defalcarea zilelor si indemnizatiilor de concediu medical în : zile/indemnizatii suportate de catre angajator, zile/indemnizatii suportate de catre asigurator (FAAMBP,FNUASS)
   • Plati in cursul lunii: avansuri chenzinale, concedii de odihna, premii, diverse alte plati intermediare în cursul lunii;
   • Lichidari în cursul lunii
   • Calculul tuturor contributiilor la bugetul statului sau cele locale pentru salariati si angajator
   • Transfer de date pentru plati prin carduri bancare.
   • Contabilizarea salariilor în contabilitatea financiara cu preluarea automata a notei contabile în aplicatia de contabilitate DotNext, realizata de firma noastra
   • Realizarea notei contabile pentru contabilitatea interna de gestiune (clasa 9).
   • Gestionarea tichetelor de masa
   • Aplicatia contine programe utilitare care asigura coerenta bazei de date, salvarea si restaurarea datelor (pe / de pe hard disc sau floppy disc).

   Rapoarte salarizare:
    Rapoarte avans chenzinal:
    • State de plata avans, pe 3 nivele ierarhice de totalizare
    • Centralizatoare avans, pe 3 nivele ierarhice de totalizare
    • Fluturasi avans
    • Borderou state de plata avans pe casieri
    State de plata pentru plati intermediare in cursul lunii:
    • State de plata pentru concedii de odihna
    • State de plata pentru premii
    • State de plata pentru lichidari in cursul lunii
    • State de plata in cursul lunii pentru alte plati
    Rapoarte lichidare:
    • State de plata lichidare, pe 3 nivele ierarhice de totalizare, cu afisarea detaliata a orelor de pontaj (ore lucrate, ore concediu de odihna, ore concediu medical, ore suplimentare, ore noapte, ore invoire, ore concediu fara plata, ore absente nemotivate) si a procentelor aferente sporurilor
    • Centralizatoare lichidare, pe 3 nivele ierarhice de totalizare
    • Fluturasi salarii
    • Borderou state de plata lichidare pe casieri
    • Rapoarte retineri interioare sau exterioare ale salariatilor (CAR, garantii materiale, rate, chirii, popriri, sindicat etc), în diverse formate
    • Centralizator privind plata salariilor, cu evidentierea contributiilor angajatorului si ale salariatilor
    • Situatie recapitulativa privind plata salariilor, cu evidentierea completa a drepturilor si retinerilor salariatilor precum si a contributiilor angajatorului>
    • Pentru institutiile bugetare,se pot lista pe surse de finantare: Statele de plata, Centralizatorul privind plata salariilor, Situatia recapitulativa privind plata salariilor, Nota contabila.
    Rapoarte contabilizare salarii, evidenta cheltuielilor cu salariile:
    • Note contabile analitice, pe 3 nivele ierarhice de totalizare, cu evidentierea clasificatiei bugetare la institutiile bugetare
    • Situatii de cheltuieli, detaliate sau centralizate, lunare sau cumulate pe o perioada din an, pe centre de cost (activitati si locuri de cheltuiala)
    • Situatii lunare de cheltuieli, detaliate sau centralizate, pe centre de cost (activitati si locuri de cheltuiala) si locuri de munca, cu brut detaliat pe grupari de drepturi, configurabile
    Alte rapoarte:
    • Liste de verificare drepturi/retineri
    • Raport verificare corelatii state de plata
    • Situatia efectuarii concediilor de odihna
    • Situatii concedii medicale, detaliate sau centralizate

   Declaratii si raportari, pe hartie si suport magnetic:
   • Declaratie asigurari sociale, catre Casa de Pensii
   • Declaratie somaj
   • Declaratie asigurari de sanatate, catre Casele de Sanatate
   • Declaratie concedii medicale
   • Fise fiscale împreuna cu situatiile centralizatoare solicitate prin legislatie
   • State de plata catre Inspectoratul Teritorial de Munca
   • Raportari statistice: S2-Ancheta salariilor pe ocupatii
   • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1397/2010
   • Registrul general de evidenta a salariatilor, in format .XML, actualizat conform HG 500/2011

   Rapoarte pentru managementul salariatilor:
   • Situatii cu date personale ale salariatilor, în diverse formate
   • Lista salariilor modificate în urma indexarii salariilor
   • Situatii cu salariatii angajati în cursul anului
   • Situatii cu salariatii plecati in cursul anului
   • Situatii cu persoanele în intretinere
   • Rapoarte privind situatia militara a angajatilor
   • State de functii
   • Fise individuale ale salariatilor, cu evidentierea drepturilor si retinerilor din toate lunile anului

   Rapoarte pentru evidenta tichetelor de masa:
   • Situatia tichetelor de masa distribuite salariatilor
   • Situatia tichetelor de masa returnate de catre salariati
   • Borderou distribuire tichete prin casieri
   • Balanta tichete de masa